Naši donatori

I najmanje donacije za rad udruge za nas su velike i puno znače.
Od srca zahvaljujemo svim našim donatorima.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

IGRAONICA ŠARENI BALON

PRICE STARS d.o.o.

H5 PROJEKT d.o.o.

EUROLIMONT ŠUŠKOVIĆ d.o.o.

LASTA PROMET d.o.o.

VODOGRAD N.B. d.o.o.

GRADI SLATKO d.o.o.

PIRIĆ - PROMET d.o.o.

TIN - OBJEKT d.o.o.