Prava iz sustava obrazovanja
Svako dijete s teškoćama u razvoju ima pravo na integraciju u redovan obrazovno-odgojni sustav od najranije dobi. Gledajući najbolje interese djeteta vrijeme provedeno u vrtiću treba biti jasno određeno te svakako treba pratiti i zadovoljiti djetetove potrebe. Boravak u vrtiću omogućava djetetu s poteškoćama socijalizaciju; potiće ga na ulaženje u interakcije i druženje s vršnjacima. U vrtiću može upoznati različite aktivnosti, igre, savladati različite vještine. Program i vrijeme provedeno u vrtiću kao i dužina boravka u potpunosti bi trebali biti prilagođeni potrebama i mogućnostima djeteta.
Djelatnost predškolskog odgoja regulirana je Zakonom o predškolskom odgoju.
Svako dijete s teškoćama u razvoju ima pravo na školovanje. Pri odabiru načina i oblika školovanja najbolje se voditi po djetetovim potrebama i mogućnostima.
Školovanje djeteta s teškoćama u razvoju u RH može se odvijati u redovnom obrazovnom sustavu ili u specijaliziranim odgojno-obrazovnim centrima u ova četiri oblika:
1. redoviti program uz individualizirane postupke
2. redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke
3. posebni program uz individualizirane postupke
4. posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.
Pravo na odgodu školovanja imaju sva djeca s težim i teškim teškoćama u razvoju a o postupku upisa u 1.razred možete pročitati ovdje .