Međunarodni dan Gastroschize

30.07. Međunarodni je dan Gastroshize.
Gastroshiza je stanje defekta trbušne stijenke kroz koji prolabira sadržaj iz abdomena koji gotovo uvijek uključuje crijeva, a ponekad i druge organe. Uzrok ovakvom stanju je nepoznat. Dijagnosticirati se može ultrazvukom u trudnoći, gdje se dijagnoza uzima kao konačna oko 16. tjedna jer je do tada prirodno da se organi još uvijek razvijaju izvan fetusa.
Po porodu je potrebna hitna operacija, a porod je planiran u većim KBC-ovima uz spreman kirurški tim ili spreman transport do kirurškog tima u drugu odgovarajuću ustanovu u neposrednoj blizini.
Vrijeme je esencijalno kod ovakvih slučajeva. Od poroda do operacije mora proći što manje vremena o kojem ovisi hoće li dijete umrijeti ili živjeti, te kakvu kvalitetu života će imati. Naime, crijevo u tom vremenu odumire, a po operaciji se sav odumrli dio odstranjuje.
Nakon operacije djeca se često hrane parenteralno te se postepeno parenteralna prehrana zamjenjuje s enteralnom/oralnom. Razdoblje u kojem se to događa varira ovisno o djetetovom oporavku, a glavni faktori su početno stanje crijeva i koliko je crijeva ostalo nakon operacije.