Početak nove školske godine


Svim našim članovima, učenicima i roditeljima, učiteljima, profesorima, edukacijskim rehabilitatorima i drugim stručnim djelatnicima koji rade sa djecom s teškoćama u razvoju, želimo sretan i veseo početak nove školske godine. 
Unatoč svim naporima pojedinih udruga i roditelja da se na vrijeme osiguraju pomoćnici u nastavi, nažalost i  ovu školsku godinu to se ipak neće dogoditi. Za mnogu djecu s teškoćama u razvoju kojima je neophodno potreban pomoćnik u nastavi (PUN), a posebno za onu djecu koja pohađaju specijalizirane centre za odgoj i obrazovanje,  još se uvijek ne zna da li će im i kada biti osiguran.
Dok se čekaju odgovori iz Ministarstva obrazovanja roditeljima i djeci ne preostaje ništa drugo nego nadati se da će se problem pomoćnika u nastavi riješiti tokom prvog tjedna nove školske godine a najkasnije do kraja rujna, te da je ovo zadnja godina da se započinje bez spremnih PUN.
Pružimo im podršku i budimo jedni uz druge kako bi i ova školska godina 2019./2020. bila uspješna, sretna i bez puno stresa.