Članstvo

U našoj udruzi postoji nekoliko kategorija članstva; redovni članovi, potporni i nominalni članovi te članovi prijatelji.
Članom Udruge može postati svaka domaća ili strana fizička i/ili pravna osoba  koja je zainteresirana za rad u Udruzi, za rad  i aktivnosti Udruge,  koja daje svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Za prijem u članstvo udruge Genom  potrebno je ispuniti prijavnicu i privolu za obradu podataka i objavljivanju zajedničkih slika, a članom udruge postaje se danom uplate članarine. Članarina se uplaćuje na žiro račun udruge IBAN: HR7623600001102698591

Redovni članovi su osobe koje redovito i izravno sudjeluju u radu udruge i promicanju aktivnosti i interesa Udruge, te mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge. Redovni članovi plaćaju najvišu članarinu u iznosu od 25 EUR godišnje.

Potpornim članom može postati osoba  koja u užoj obitelji ima dijete s rijetkom bolesti, genetskim poremećajem, dijete s poteškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom.

Nominalni članovi su djeca redovnih i potpornih članova Udruge koja imaju rijetku dječju bolest, genetski poremećaj, poteškoće u razvoju ili su odrasle osobe s invaliditetom koje zbog stanja nisu sposobni samostalno obavljati svakodnevne životne aktivnosti.

Član prijatelj može postati svaka osoba koja želi pružati podršku udruzi plaćanjem godišnje članarine ili uplatom donacija po vlastitoj želji i mogućnostima.

Potporni članovi, članovi prijatelji te nominalni članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela upravljanja Udruge, ali mogu predlagati i koristiti se sa svim uslugama i aktivnostima koje Udruga pruža.

Potporni članovi i članovi prijatelji plaćaju najnižu članarinu u iznosu od 20 EUR godišnje.
Nominalni članovi ne plaćaju članarinu.

O kategoriji članstva odlučuje Predsjedništvo udruge a iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština.